CDA wil dat fietspad langs de Bolswardervaart behouden blijft

Bolsward -  Het besluit is nog niet genomen, maar de geluiden vanuit de gemeente om mogelijk het trekpad tussen Bolsward en Burgwerd op te heffen, zorgt voor de nodige commotie van de gebruikers. Via sociale media zijn al verschillende petities gestart ten behoud van het pad dat door veel scholieren, inwoners en recreanten wordt gebruikt. Daarnaast is het onderdeel van fiets, wandel en kunstroutes. Het pad is smal en passeren is daardoor soms lastig. Bij de gemeente heerst nu de vraag of het pad verbreed moet worden of wellicht opgeheven.

De vraag is ontstaan na een motie, waarna het College van B & W van de gemeente Súdwest -Fryslân onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om het fietspad langs de Bolswarder vaart op te knappen en mogelijk te verbreden. Het College kwam na het onderzoek tot de conclusie dat verbreding van het fietspad en wandelpad een te grote investering vergt, namelijk ongeveer 200.000 euro. De ruimte voor de noodzakelijke verbreding is namelijk beperkt en daardoor ook lastig uit te voeren. “ We kunnen er ook voor kiezen het pad op te ruimen, op te heffen” zo stelt het College. De CDA fractie wil dat het fietspad langs de Bolswardervaart behouden blijft voor de vele fietsers en wandelaars. Dit kan volgens de politieke partij door een relatief goedkope kwaliteitsverbetering toe te passen met een aantal aanpassingen. Door nu eenmalig het fietspad te verbeteren kunnen vooral de scholieren dagelijks gebruik blijven maken van deze fietsroute vindt het CDA. Berichten over het mogelijk vervallen van het fietspad geeft momenteel veel onrust in de regio. De CDA fractie wil die onduidelijkheid wegnemen door te stellen dat het pad niet mag verdwijnen en is van mening dat het opknappen van het historisch jaagpad zo spoedig mogelijk aan de orde kan worden gesteld in de Raad. Tekst en foto Petra de Wijn