Kaasmakers gezocht voor deelname ‘Griene Tsiis Contest’

Kimswerd - Locatietheatergezelschap PeerGrouP roept kaasmakers uit heel Friesland op voor  deelname aan de ‘Griene Tsiis Contest’.

Deelnemers moeten een originele groene kaas  maken, een verwijzing naar Grutte Piers beroemde uitspraak ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’. De kaaswedstrijd wordt georganiseerd in  het kader van grote openluchtvoorstelling ‘Grutte Pier De Misje’ die het gezelschap  komende zomer speelt in Kimswerd, de geboorteplaats van de legendarische Friese vrijheidsstrijder. Prijsuitreiking op Grutte Pier Famyljedei Jurering van de deelnemende groene kazen vindt plaats op de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016 (Vaderdag) in Kimswerd. Deze dag wordt georganiseerd voor alle nazaten die gevonden zijn in het grote stamboomonderzoek ‘Grutte Pier De Famylje’ van het Fries Archief Tresoar en PeerGrouP. Op deze bijzondere familiereünie zullen naar verwachting meer dan 1000 nazaten komen, plus ‘koude kant’ en overige belangstellenden. Bûter, Brea en Griene Tsiis Merke Een belangrijk onderdeel op de Grutte Pier Famyljedei is de ‘Bûter, Brea en Griene Tsiis Merke’, een boerenmarkt op het dorpsplein van Kimswerd, waar deelnemende kaasmakers hun producten aan de man brengen. Een professionele jury bestaande uit kaaskenners, culinaire meesters en een bekende nazaat van Grutte Pier zal op deze feestelijke dag de winnende kaas uitroepen. De winnende kazen kunnen deel uitmaken van de merchandise en horeca bij de voorstellingen ‘Grutte Pier De Misje’. Voor informatie en opgave kijk op www.gruttepier.nl of www.peergroup.nl