Inloopavond renovatiewerkzaamheden Lorentz sluizencomplex Kornwerderzand

Kornwerderzand -  Rijkswaterstaat houdt op 29 januari  een inloopavond voor belangstellenden over de renovatiewerkzaamheden aan en rond het Lorentz sluizencomplex in Kornwerderzand. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van de spuisluizen en schutsluizen met de bijbehorende bruggen in de snelweg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. De inloopavond is tussen 19.00 en 21.30 uur bij de Sluisweg 1a in Kornwerderzand. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden De renovatieperiode voor de Lorentzsluizen duurt van 21 maart tot 1 mei 2016. Het gaat om groot onderhoud waarbij Rijkswaterstaat meerdere zaken tegelijk aanpakt. Naast het vervangen van het besturingssysteem worden de remming- en geleidewerken vernieuwd. De werkzaamheden vinden zowel aan de Lorentz- als aan de Stevinsluis plaats. Na de zomer is de renovatie van de Stevinsluis aan de beurt. Stremming voor de scheepvaart Tijdens de vervanging van het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex zijn de bruggen en sluizen buiten gebruik. Dit betekent dat er in deze periode geen scheepvaart mogelijk is op het Lorentzcomplex. De vervanging van het bedieningssysteem is nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Tijdens de stremming bij het Lorentzcomplex is het Stevincomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart behoudt dus altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren Hinder voor het wegverkeer Tijdens de werkzaamheden aan het sluizencomplex is op de A7 in week 15 (maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april) sprake van een afzetting. Er is één rijstrook in elke richting beschikbaar. Omdat de bruggen niet gedraaid worden voor de scheepvaart, is de overlast voor het wegverkeer naar verwachting minimaal: 5-10 minuten.