Waadhoeke vastgesteld als nieuwe naam fusiegemeente

Wommels -  De vier gemeenteraden hebben deze week de naam Waadhoeke vastgesteld voor de fusiegemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel.

De naam Waadhoeke werd gekozen door de inwoners van de nieuwe gemeente. Nu de naam is vastgesteld, wordt niet meer de naam Westergo i.o. gebruikt maar Waadhoeke. Het proces Inwoners van de nieuwe gemeente hebben vorig jaar ruim vijfhonderd namen ingediend voor hun nieuwe gemeente. In de zomer nomineerde een naamgevingscommissie, met daarin vertegenwoordigers van de vier gemeenten aangevuld met experts, daarvan drie namen: Franeker, Nij-Westergo en Waadhoeke. Tijdens de eerste stemronde in september bleken de namen Nij-Westergo en Waadhoeke favoriet. Omdat geen van de namen een absolute meerderheid kreeg, volgde een tweede stemronde met Waadhoeke als winnaar. Aangepast logo Tot nu werd de werknaam Westergo i.o. gebruikt om de nieuwe fusiegemeente aan te duiden die op 1 januari 2018 ontstaat. Nu de naam Waadhoeke is vastgesteld, wordt Westergo i.o. niet meer gebruikt. De fusiehuisstijl wordt met een kleine wijziging aangepast. Later in het fusietraject wordt een definitieve huisstijl voor Waadhoeke ontwikkeld, die de nieuwe gemeente na 1 januari 2018 zal gebruiken. Meer informatie Meer informatie over de herindeling vindt u op de gemeentelijke websites van Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradiel en Menameradiel.