Gysbert Japicxhûs weer open

Bolsward - Het Gysbert Japicxhûs is op maandag 25 januari na een kleine opknapbeurt weer open gegaan voor publiek. Algemeen medewerker Halbe Kornelis vertelt dat de benedenverdieping is geverfd en de balie is gerestyled en verplaatst. ,,Daardoor is er meer ruimte in de winkel gekomen."

Gysbert Japicx (1603-1666) was schoolmeester en dichter met een voorliefde voor het schrijven van Friese gedichten. Dit was bijzonder, want in zijn tijd was er geen Friese schrijftaal meer. Hij schreef in het voorwoord van zijn boek, dat twee jaar na zijn dood werd uitgegeven: Kom met kritiek, maar wel met opbouwende want ik heb mijn eigen taal moeten leren schrijven. Het Gysbert Japicxhûs is behalve museum over het leven en gedachtegoed van de Friese dichter, ook een Friese tekstwinkel , toeristisch informatiepunt en OV oplaadpunt. In de tekstwinkel zijn kaarten te koop met Friese teksten, maar kunnen ook kaarten op verzoek worden gemaakt voor bijvoorbeeld bruiloft, geboorte of jubilea. ook kan men in de tekstwinkel teksten en boeken laten vertalen in het Fries. Daarnaast stelt het Gysbert Japicxhûs op verzoek van uitgeverij Van der Berg uit Enschede sinds 2001 jaarlijks de Friese spreukenkalender op. ook kan in het Gysbert Japicxhûs een reservering voor een stadswandeling met gids worden gemaakt. Het Gysbert Japicxhûs in de Wipstraat is het geboortehuis van de dichter(1603-1666) en is in 1979 aangekocht door Arjen Holkema en Trijntje Holkema-Slot, met het doel om er een museum van te maken. Dit werd pas in 1997een feit wat het echtpaar niet meer zelf heeft kunnen meemaken. Op 10 juni 2015 ontving het Gysbert Japicxhûs de "Fear yn 'e broek" van de Ried fan de Fryske Beweging uit handen van de heer Geart Benedictus. Meer informatie over het Gysbert Japicxhûs en de openingstijden zijn te vinden op www.gysbertjapicx.nl. Tekst en foto: Petra de Wijn