Kritiek op IJsvereniging Bolsward

Bolsward - Aangenaam verrast was het bestuur van IJsvereniging Bolsward begin vorige week over alle reacties in de social media omdat de ijsbaan nog niet was geopend. Volgens secretaris Jan Wolf kun je daaruit de conclusie trekken dat schaatsen leeft in Bolsward.''En dat is natuurlijk heel fijn om te weten voor ons als bestuur."

Samen met voorzitter Gerben Keuvelaar en penningmeester Eduard Witteveen legt hij graag uit wat het beleid van de IJsvereniging is. ,, Voordat wij de baan onder water zetten, kijken we eerst altijd hoe reëel de kans is dat er ook daadwerkelijk geschaatst kan worden. Met andere woorden, hoe duurzaam is de vorstperiode. De ijsbaan van Bolsward maakt deel uit van een multifunctioneel terrein en we moeten dus ook met andere gebruikers rekening houden. Dit is anders dan bij bijvoorbeeld ijsbanen in omliggende dorpen waar gewoon de hele winter water in kan blijven staan. Als we dan op basis van de weersverwachtingen besluiten om de baan onder water te zetten zijn we afhankelijk van derden. Bij de aanleg van de baan is wel een put aangebracht die dicht kan, zodat het water niet weg kan lopen, maar er is geen elektriciteit aangelegd om onze pomp op aan te sluiten. Dit belangrijke aspect is in het ontwerp over het hoofd gezien. Meestal vragen we de brandweer om de baan vol te pompen op dinsdagavond omdat ze dan hun gebruikelijke trainingsavond hebben." De brandweer kon vorige week niet, maar er was een boer, die liever niet met naam vermeld wordt, die de benodigde 700 duizend liter op de baan heeft gepompt. ,,We hadden vorst verwacht van dinsdag tot en met vrijdag nacht en de bedoeling was om zaterdag de baan te openen. Er is namelijk twee tot drie nachten stevige vorst nodig om een goede ijslaag te krijgen. Daarnaast loopt de baan schuin af en heeft een zwarte asfalt ondergrond. Dat maakt dat als de zon gaat schijnen het ijs snel smelt van onderop en er golfjes onder het ijs komen. Met de vorst leek het goed te komen, maar helaas waren er een aantal personen die het nodig vonden om over de nog niet goed bevroren baan te gaan fietsen. Afgelopen donderdagmiddag is dat door Gerben geconstateerd. ,,Heel jammer, dat dit vrijwel iedere keer gebeurt als we de ijsbaan onder water hebben gezet. Het is moeilijk om dit te voorkomen want het is een openbaar terrein. We laten de baan nu voorlopig onder water en hopen nog op vorst. Mocht die er komen dan gaan de hekken op slot en worden de media ingelicht. En dan maar hopen dat men zich ervan bewust is dat vernielen van de ijsbaan gevolgen voor een hele schaatsminnende gemeenschap heeft", aldus Jan. ,,We hebben wel een mogelijke oplossing tegen de vernielingen", vertelt Gerben. ,, Ons idee is om als er weer vorst komt en de baan moet nog onder water, een nacht lang een boer met een trekker en giertank vol water rondjes te laten rijden en de baan te besproeien. Je legt dan laagje ijs op laagje ijs, waardoor in een nacht een mooie ijslaag gevormd kan worden. Daarmee vang je twee vliegen in een klap. Er kan na een nacht vorst geschaatst worden en er is geen tijd om de baan te vernielen." Mocht er dit jaar geen vorstperiode meer komen, dan wil het bestuur voor de 300 betalende adressen een schaatsdag in de IJshal van Leeuwarden organiseren. Informatie hierover wordt geplaatst op facebook, twitter en www.ijsverenigingbolsward.nl Tekst en foto: Petra de Wijn