Verbod op eierenzoeken 'historische blunder'

Bolsward -  Het Friese College van Gedeputeerde Staten heeft vorige week besloten om dit jaar geen ontheffing te verlenen voor het aaisykjen. Gevolg van deze beslissing is dat er geen eieren van de kievit geraapt mogen worden tijdens het broedseizoen.

,,Een historische blunder en een slechte zaak voor de bescherming van Friese weidevogels", noemen de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) en vervent eierzoeker/weidevogelbeschermer Wiebe Palstra dit besluit. ,,Het besluit is genomen en voor dit seizoen kunnen we daar niets meer aan veranderen. Maar we laten het er niet bij zitten en gaan dit jaar gebruiken om bewijzen te verzamelen dat het aaisykjen wel degelijk een goede zaak is en juist een goede invloed heeft op de populatie van weidevogels. Aaisykers zijn vrijwilligers die tijdens het zoeken ook nestjes markeren en de nazorg op zich nemen. Een belangrijke groep mensen dus. Wij voorzien dat het verbieden van het rapen van eieren er toe lijdt dat er minder vrijwilligers komen. Zeker onder de jeugd, die nu veel van de Vogelbond leert over weidevogels en de bescherming van deze diersoort. Uit praktijkervaring is namelijk gebleken dat van de ongeveer 5939 eieren die geraapt mogen worden, vrijwel geen ei uit komt. Dit doordat het lastig is om de nesten te beschermen tegen de landbouwwerkzaamheden. Wel wordt een tweede nest beschermd omdat de vinder van het eerste nest het nestje gemarkeerd heeft voor de boer. Een prachtig weidevogel beschermingssysteem wordt nu kapot gemaakt door een stel schreeuwende mensen die er totaal geen verstand van hebben. Jammer dat de Provincie zich hier door heeft laten beïnvloeden. Juridisch gezien was het wel mogelijk om de ontheffing te verlenen. En natuurlijk hebben we het ook over een stukje Friese cultuur. Ik ben zelf ook opgegroeid met aaisykjen en heb de kneepjes van het vak geleerd van mijn opa en vader. Van generatie op generatie, zoals dat bij vele Friese gezinnen gaat. Daarnaast gaat het ook om een stuk beleving in het weiland en de natuur. Wiebe heeft zitting genomen in een commissie 'aaisykjen' bij de BFVW, die als doel heeft om dit jaar toch het weiland in te kunnen gaan om op het vrije veld naar eieren te zoeken. Voor dit jaar willen ze in ieder geval de traditie van het eerst gevonden kievitsei in ere houden. ,,We denken er over om het eerst gevonden ei, bij het nest te laten lotteren door een prominente Fries. De vinder zou een foto kunnen maken als bewijs. Hoe we dit vorm gaan geven is nog niet helemaal duidelijk, maar daar komen we wel uit. Voor nu is het zaak dat iedereen kalm blijft en gewoon doorgaat met de nazorg, de vogels mogen van deze juridische strijd niet de dupe worden.” Wiebe vond zelf zeven keer het eerste kievitsei. Vier keer in voormalig gemeente Bolsward, een keer in Gaasterlân-Sleat, een keer in Littenseradiel en een keer in Wymbritseradiel. Het eerste kievitsei van Fryslân liep hij in 2008 op een paar uur na mis. Petra de Wijn