Verdeeldheid in Wommels

Wommels - Tijdens het rûntepetear van de gemeente Littenseradiel van maandagavond blijkt dat er in Wommels onrust en verdeeldheid heerst over de mogelijke komst van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen.

Er klinkt applaus vanaf de publieke tribune nadat inspreker Maureen van der Schaar haar zegje heeft gedaan. Een ongebruikelijk tafereel, dat het publiek zelfs op een reprimande van de voorzitter komt te staan. Van der Schaar, inwoonster van Wommels, verwoordt in haar betoog de onrust die volgens haar bij de inwoners van het dorp leeft over de mogelijke noodopvang van vluchtelingen. Het is onduidelijke hoeveel mensen er komen, hoe lang ze blijven en hoe de groep is opgebouwd. Dat het onderwerp leeft binnen de gemeenschap blijkt uit de grote publieke belanstelling voor de inspreekavond. Elke deur van de raadzaal is open gezet, extra stoelen zijn geplaatst en sommige mensen moeten zelfs op de trap in de gang zitten om de avond te volgen. De zorgen ontstaan nadat zo'n twee weken geleden duidelijk wordt dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft onderzocht of het voormalige wooncentrum Resi kan dienen als noodopvang voor vluchtelingen. Omwonenden van het pand zijn hiervan op de hoogte gesteld middels een brief. Van der Schaar noemt het een 'gemiste kans' dat niet het hele dorp deze brief gekregen heeft. Burgemeester en portefeuillehouder Johanneke Liemburg kan iets concretere informatie geven. ,,Het COA hanteert een minimum van 200 vluchtelingen voor noodopvang. Dat is voor ons ook meteen het maximum." Tijdens het rûntepetear verwoorden twaalf insprekers hun gevoelens over de komst van een mogelijke noodopvang. Voor de pauze is de tendens nog enigszins mild en positief, maar na de pauze verandert dit. Dan komen de ondernemers aan het woord die met hun pand vlakbij de oude Resi gevestigd zitten. Zij maken zich grote zorgen over mogelijke vernielingen, overlast en klantenverlies. De burgemeester zegt er alles aan te doen om het vertrouwen van de inwoners te winnen. Over twee weken wordt in de raadsvergadering verder gesproken over het onderwerp. Vooralsnog is er nog geen definitief besluit. Tekst en foto: Yme Gietema