Eerste overdekt Iepenloftspul Fryslân in Broerekerk

Bolsward -  De Fryske Krite Boalsert pakt dit jaar groots uit met vijf voorstellingen in de Broerekerk. Op 25, 26, 27 en 28 mei voert de toneelvereniging het eerste overdekte Iepenloftspul van Fryslân op. Op zaterdag 28 mei is er naast de avondvoorstelling 's middags een speciale voorstelling voor ouderen.

De spelers van Fryske Krite Boalsert en een flink aantal jongeren zijn al druk aan het oefenen om 'Romeo en Julia, ....mar dan oars' onder de knie te krijgen. Regisseur Hindrik Heerschop vertelt dat het een oud toneelstuk in een modern jasje wordt. ,,Oer in ferbeane leafde, ferrie en oergeunst. Twa famyljes dy't net mei elkoar oerwei kinne , dogge alles om elkoar it libben sa ûndraachlik mooglik te meitsjen . Geastliken dy't alles beoarderje moatte, wylst der ek noch drugsdielers yn it spul binne. Master Visser, de fietsende rjochter mei frou en bern, is hy wol suver op'e graad? Wat is er dochs te rêden yn de gemeente SWF en wat bard dêr tusken Boalsert en Snits. Jim ha wol troch dat soks nea goed komme sil.Net alles is lykwols haat en niid, der sit ek in protte humor yn it stik en der wurdt live songen mei in echte rock band. Koartwei; it wurdt in hiel barren, Boalsert op syn bêst." Volgens Heerschop een stuk dat je niet moet missen. Het initiatief wordt ook ondersteund in een brief van aanbeveling door Sander de Rauwe, (Gedeputeerde Provincie Fryslân), Hayo Apotheker (Burgemeester Sûdwest Fryslân) en Foppe de Haan (trainer/coach Sportclub Heerenveen). De Fryske Krite Boalsert wil met deze uitvoering Bolsward op de kaart zetten maar ook de toneelvereniging nieuw leven in blazen. Voorzitter Ida Postma hoopt dat door het moderne stuk waarin veel jongeren meedoen, het ledenaantal weer zal toenemen. ,, In deze prachtige locatie met een schitterend decor, willen we laten zien wat de Fryske Krite Boalsert te bieden heeft en hoe leuk het is om bij een vereniging toneel te spelen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om met onze voorstellingen de Fryske taal levend te houden. We verwachten dat de kaartverkoop snel zal gaan, dus wees er op tijd bij want op is op", aldus Postma. Kaartjes voor de voorstellingen zijn met ingang van 1 maart 2016 te koop bij HEMA Lunter Bolsward. Meer informatie over Fryske Krite Boalsert is te vinden op www.fryskekriteboalsert.nl. Petra de Wijn