Basisschoolleerlingen Pingjum krijgen speciale geschiedenisles

Pingjum - Leerlingen van groep 5,6,7 en 8 van OBS It Leech uit Pingjum verdiepen zich momenteel in de geschiedenis van hun omgeving door goed te kijken naar het landschap en daar vragen over te stellen. Wat doen die bulten daar in het veld, waarom ligt daar een dijk, waarom staat de kerk zo hoog, en zo meer. Dit doen ze omdat ze bezig zijn met het project Landelijk Veranderlijk.

Landelijk Veranderlijk is een project van TOF Media uit Groningen en laat de kinderen hun eigen omgeving zien als een geschiedenisboek. Het project richt zich op het waarderen van het landelijk gebied als een historisch gegroeid, altijd aan verandering onderhevig fenomeen. Hoe het landschap verandert, door de eeuwen heen. 
Veranderingen roepen regelmatig weerstand op. Door het landelijk gebied echter te verkennen als historisch veranderlijk fenomeen, ontstaat een ruimere blik en nieuwe waardering voor het gebied. De kinderen hebben eerst bijzondere plekken waarbij ze een vraag hadden, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij experts uit de omgeving. In dit geval bij geboren en getogen Pingjummer Eibert van Popta, bij Jan Meester en bij een landschapskundige van Landschapsbeheer Friesland, Jeroen Wiersma. Deze mensen hebben de kinderen meegenomen naar de bijzondere plekken waar veel te zien valt over de geschiedenis, zoals de Pingjummer Halsbans,  de uitgestrekte velden rondom Pingjum en de kerken. Op deze manier zijn de kinderen veel te weten gekomen over de geschiedenis van hun dorp. Ze zijn op excursie geweest naar Tresoar in Leeuwarden, zoeken naar aanvullende informatie op het internet en maken animaties bij de verhalen van de experts. Ook maken ze een collage waarin hun toekomstbeeld van Pingjum wordt verbeeld.Tot slot worden de experts voor de camera geinterviewd. Dit alles resulteert in een korte documentaire. Het project wordt afgerond met een expositie en de première van de gemaakte documentaire. Voor de leerlingen het hoogtepunt van het project, tenslotte zijn ze weken bezig geweest met de geschiedenis van Pingjum. Reden om met mooie kleren over de rode loper te verschijnen! Dit vindt plaats op woensdag 17 februari om 19.00 uur in de gemeenschapsruimte van de school. De openingshandeling wordt verricht door wethouder Miriam Bakker. De film en de making of van het project zijn terug te zien op de site www.landelijkveranderlijk.nl