Donatie voor Stifting Mosk

Wommels - De Feriening Kollectief Wynmounebesit Wommels Iens (FKWWI) heeft een donatie beschikbaar gesteld aan Stifting Mosk. 

Vanaf dit schooljaar krijgen alle kinderen van groep 1 tot en met 8 uit Wommels muziekles op school. Dat is waar Mosk naar eigen zeggen voor staat: Kinderen de liefde voor muziek bijbrengen op wat voor manier dan ook. Hiervoor stelt Mosk een muziekdocent beschikbaar. In een persbericht laat de stichting weten het geweldig te vinden dat ook de FKWWI hen helpt dit mogelijk te maken. ,,En dat het werkt blijkt nu al. De kinderen van beide basisscholen uit Wommels zingen weer." De stifting MOSK is ontstaan uit een initiatief van 3 inwoners van Wommels. De stichting zal door middel van het beschikbaarstellen van een docent het muziekonderwijs faciliteren en hoopt de daarvoor benodigde gelden te kunnen werven via fondsen en acties en wil door haar wijze van aanpak zorgen voor een constante en goede kwaliteit van het muziekaanbod op de scholen.