Jaarvergadering Vrouwen van Nu

Witmarsum - De jaarvergadering van de Vrouwen van Nu , afd. Witmarsum e.o. vindt elk jaar plaats in februari. Dit jaar is dat op 16 februari in de Gekroonde Roskam te Witmarsum om 19.45 uur.

Na het officiële gedeelte krijgt Mevr. Baukje de Jong het woord. Zij is als wijkverpleegkundige werkzaam bij Thuiszorg Zuidwest Friesland. Samen met een collega zal zij het een en ander vertellen over hun werk in de regio Witmarsum. Gasten en nieuwe leden zijn deze avond van harte welkom.