Timmerdorp 2016 zoekt enthousiaste werkgroepleden

Bolsward - Alle kinderen van acht tot en met twaalf jaar die van timmeren en bouwen houden, kunnen deze zomer weer lekker los. In samenwerking met de gemeente Sûdwest Fryslân wordt in de laatste week van augustus ook dit jaar weer een Timmerdorp georganiseerd.

In tegenstelling tot Timmerdorp 2014 en Timmerdorp 2015 waarin de gemeente de regie voerde, is het de bedoeling dat een werkgroep de organisatie en uitvoering voor haar rekening gaat nemen. Voor die werkgroep zoekt Timmerdorp 2016 enthousiaste leden. Buurtsportcoaches Miranda Mud en Rika Wind vertellen dat de afgelopen twee jaren het Timmerdorp een groot succes was.,,De deelname in Bolsward was net als in Sneek, Molkwerum, Makkum, Heeg, Witmarsum en Warns groot. Drie dagen lang kunnen de kinderen helemaal los met pallets, hamers, spijkers en vooral veel fantasie en samenwerking. Ze krijgen hierbij begeleiding van vrijwilligers en de werkgroep. Tussen het timmeren en bouwen door worden er ook workshops gegeven zoals vissen, jambe of survivals. Ook wordt de lunch verzorgd. Het is prachtig om te zien hoe de kinderen genieten van het buiten zijn en samenwerken met elkaar. Je ziet in die drie dagen de groep groeien en ontwikkelen. In 2014 en 2015 hebben wij het voortouw genomen, maar omdat we het belangrijk vinden dat Timmerdorp van de lokale bevolking wordt, willen we graag de regie aan de werkgroep geven. Voor de werkgroep in Bolsward zoeken we vier tot zes enthousiaste mensen. Zij kunnen terugvallen op twee jaar ervaring en een raamwerk dat al klaar staat. Het is vervolgens aan de werkgroep om onder andere een thema te bedenken, sponsors te zoeken voor het materiaal en de catering en om vrijwilligers te werven. De gemeente blijft wel de ondersteunende partij en zorgt onder andere voor veiligheid, verzekeringen, brandblussers en tenten. Het is echt heel leuk om deel uit te maken van de werkgroep en het is een cadeautje om de kinderen zoveel plezier te zien hebben." Timmerdorp 2016 wordt net als in de voorgaande jaren, gehouden op het terrein achter zwembad Vitaloo. Leuke bijeenkomstigheid voor de deelnemers is ze na half vier 's middags voor een euro nog een uur kunnen zwemmen. De werkgroep komt vanaf maart een keer per maand bij elkaar samen met de buurtsportcoaches. Er kunnen tachtig kinderen deelnemen aan Timmerdorp 2016. Ze worden begeleid door ongeveer twintig vrijwilligers. Leerlingen van het voortgezet onderwijs, kunnen bij Timmerdorp 2016 uren maken voor hun maatschappelijke stage. Voor aanmelden bij de werkgroep en meer informatie kan contact worden opgenomen met r.wind@sudwestfryslan.nl of Rika Wind 06-51441995 Petra de Wijn.