Druk bezochte informatieavond AZC Witmarsum

Witmarsum - Het gemeentehuis van Witmarsum zat dinsdagavond afgeladen vol. Zo vol zelfs, dat de avond opgesplitst werd in twee groepen. De tweede groep bleef in de vrieskou buiten wachten. De Witmarsumers kwamen massaal op de voorlichtingsavond over de komst van een asielzoekerscentrum in hun dorp af. 

Het COA heeft de gemeente gevraagd 300 asielzoekers op te vangen voor een periode van 5 jaar met een uitloop naar maximaal 10 jaar op het terrein van het voormalige klooster aan de Arumerweg. De grootte van de groep was de voornaamste reden tot 'protest' van de dorpelingen. 300 asielzoekers op een dorp van 1700 inwoners is volgens velen te veel. In het verleden heeft Witmarsum ook asielzoekers opgevangen, maar in een kleinere hoeveelheid. Volgens het COA is 300 echter het minimum.