Strijd om voorleeskampioenschap regio Bolsward 2016

Bolsward - Bibliotheek Bolsward organiseert op woensdagavond 24 februari om 19.00 uur de voorleeswedstrijd om het voorleeskampioenschap 2016 van de regio Bolsward.

De voorleeskampioenen van 12 basisscholen uit Wommels, Wjelsryp, Workum, Warns, Koudum, Witmarsum, Makkum, Exmorra, Parrega en Tjerkwerd treden in de bibliotheek van Bolsward voor het voetlicht en lezen een door henzelf gekozen fragment voor uit een kinderboek. De presentatie van de voorleeswedstrijd wordt verzorgd door de Friese Singer/songwriter Lysbeth Munniksma. Zij verzorgt ook de pauze act. In de jury zitten Jildau van der Wal leesconsulent i.o , Anneke Wildschut leerkracht Súdwester en Marja Koops jeugdbibliothecaris o.a. in bibliotheek Koudum De kinderen zijn tijdens een voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en hebben zich vervolgens aangemeld voor de landelijke wedstrijd. In totaal doen er in Fryslân dit jaar 186 kampioenen mee. Zij strijden in de 4 regiorondes van Bibliotheken Mar en Fean om een plekje in de provinciale ronde op dinsdag 12 april in Theater de Skâns in Gorredijk. De provinciale winnaar vertegenwoordigt Fryslân op de landelijke finale op 25 mei a.s. in de Schouwburg van Amstelveen.