Welkomstdienst in Het Baken

Koudum -  Zondagmorgen 21 februari is er weer een welkomstdienst in Het Baken aan de Nieuweweg 29 in Koudum. Dit zijn bijzondere diensten die laagdrempelig van opzet zijn en extra toegankelijk zijn voor iedereen.

Deze dienst gaat het over contact met God en dan in het bijzonder: hoe kun je bidden? Eén van de eerste regels uit het bekende gebed; 'het onze vader' is: ,,Laat uw koninkrijk komen” Deze regel roept misschien meer vragen dan antwoorden op, want wat zie je daar van in de wereld en de mensen om je heen. In de deze dienst horen we daar meer over. De dienst zal ingeleid worden door een toneelspel en wordt begeleid door livemuziek. Spreker is ds Harold ten Cate. Aanvang 10.00 uur