Amnesty zoekt Bolswarder collectanten

Bolsward - Rika Wind en Loes van Heijningen zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de aankomende collecte voor Amnesty International. De collecte wordt dit jaar gehouden van 14 t/m 19 maart. Dit is later in het jaar dan voorgaande jaren. ,,Langer licht en grotere kans op goed weer", aldus Loes.

Loes en Rika verzorgen de coördinatie rondom de collecte in Bolsward sinds 2010. ,,Het geeft een goed gevoel om iets voor Amnesty te kunnen doen, want helaas is het strijden voor mensenrechten nog steeds aan de orde van de dag. Amnesty is volledig afhankelijk van donaties en daarom is collecteren dus erg belangrijk. We hebben in Bolsward een aantal trouwe mensen die jaarlijks collecteren, maar door toenemende leeftijden en gezondheidsproblemen is onze lijst met namen in de loop der jaren uitgedund. Langs deze weg willen mensen dan ook uit te nodigen om zich bij ons aan te melden. Zoals overal geldt ook in dit geval dat vele handen licht werk maken. Het kost een paar uurtjes om in een aantal straten te collecteren. En dat kan verdeeld worden over zes avonden. We hebben collectanten die heel fanatiek zijn en bijhouden waar niet was opengedaan. Daar gaan ze dan op een later tijdstip nog eens langs. Maar dit is niet per se noodzakelijk, want de collectanten krijgen kaartjes mee die ze door de brievenbus kunnen doen. Op dat kaartje staat hoe alsnog een donatie kan worden gedaan. Collecteren is belangrijk maar ook leuk vanwege het persoonlijke contact. We hebben nu ongeveer twintig collectanten, nog tien er bij zou geweldig zijn. Het enige wat de collectanten hoeven te doen is de bus ophalen, collecteren en de bus weer inleveren. de rest doen wij,"aldus Loes en Rika. Voor meer informatie of om aan te melden kan contact opgenomen worden met loesvanh@home.nl, 0515-855899 of rikawind@home.nl: 06-51441995 Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten.  Onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden.  Aanvankelijk voerde Amnesty International actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in.