Eefke Baalbergen uit Warns winnaar Voorleeswedstrijd

Bolsward -  De halve finale van de Voorleeswedstrijd vond woensdagavond 24 februari 2016 plaats in de Bibliotheek van Bolsward. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de Bibliotheken Mar en Fean in samenwerking met Bibliotheekservice Fryslân. Het ging hier om een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Vanaf 19.00 uur streden de winnaars van 12 basisscholen uit Wommels, Wjelsryp, Workum, Warns, Koudum, Witmarsum, Makkum, Exmorra, Parrega en Tjerkwerd tegen elkaar. Aangemoedigd door hun supporters werden de deelnemers om de beurt naar voren gehaald door Friese singer/songwriter Lysbeth Munniksma. Vervolgens las iedere kandidaat een zelf gekozen fragment voor. Terwijl de jury de moeilijke taak had om een winnaar te kiezen die door kon naar de provinciale ronde van Friesland, werd het publiek vermaakt door Lysbeth Munniksma. De jury bestond dit keer uit: Jildau van der Wal leesconsulent i.o , Anneke Wildschut leerkracht Súdwester en Marja Koop, jeugdbibliothecaris o.a. in bibliotheek Koudum De jury lette op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Winnaar van deze avond is Eefke Baalbergen van basisschool De Totem uit Warns Zij las voor uit Vals van Carry Slee De tweede prijs is gewonnen door Symen Jeen Hoekstra van basisschool uit De Skutslus uit Stavoren en de derde prijs ging naar Irene Spijkerman van de Grovestinshof uit Koudum. Zij kregen allen een boekenbon. In totaal doen er in Fryslân dit jaar 186 kampioenen mee. Eefke Baalbergen gaat gemeente Súdwest-Fryslân vertegenwoordigen op dinsdagmiddag 12 april in Theater de Skâns in Gorredijk. Daar zal worden uitgemaakt wie Friesland vertegenwoordigt op woensdag 25 mei in de schouwburg van Amstelveen tijdens de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd.