EHBO-vereniging Tjerkwerd huldigt jubilarissen

Tjerkwerd -  Tijdens de jaarvergadering van de EHBO-vereniging werden mevrouw Akke Gietema en mevrouw Hinke Twijnstra in het zonnetje gezet.

Zij zijn begin 1986 geslaagd voor kaderinstructrice EHBO. Sindsdien verzorgen ze al dertig jaar de herhalingslessen voor vereniging Tjerwerd. Ook zijn er in die jaren nieuwe cursussen georganiseerd en dit heeft bijgedragen tot een bloeiende vereniging. Al 34 jaar geeft mevrouw Twijnstra jeugd EHBO op basisschool de Reinbôge en mevrouw Gietema neemt het examen af. Zo komt de jeugd al vroeg in contact met het verlenen van eerste hulp. Als waardering voor het werk dat de dames voor de EHBO in Tjerkwerd doen ontvingen ze een bord met opdruk.