Wereldgebedsdag ook in Workum

Workum - De kerken in Workum doen vrijdag 4 maart weer mee aan Wereldgebedsdag.

Wereldgebedsdag geeft gelegenheid om over 'eigen grenzen' heen te kijken en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn met mensen over de hele wereld. De vieringen voor dit jaar zijn voorbereid door vrouwen van Cuba. Zij hebben als thema gekozen 'Ontvang MIJ als een kind'. De opbrengsten van de collecte zullen besteed worden aan o.a. stichtingen die hulp geven aan wezen en jonge moeders en een oncologische afdeling in een kinderziekenhuis. Na afloop van de viering is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is ook een stand van de wereldwinkel. Vrijdag 4 maart , 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk, Noard 100, Workum. Voor informatie of vervoer: 0515­-541992. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl