Bolsward heeft eigen energiecoöperatie

BOLSWARD - Bolsward is de eerste stad met een eigen energiecoöperatie.

In sommige steden zijn al wijken actief, maar Duorsume Enerzjy Boalsert (DEBo) is voor de gehele stad actief. Op maandagavond is DEBo als 34e energiecoöperatie van Friesland gestart met haar activiteiten. De coöperatie is opgericht op initiatief van Miljeuwurkgroep Boalsert en kent als standplaats het pand aan de Grote Dijlakker 37. Deze voormalige winkel is elke vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur geopend voor geïnteresseerden. DEBo gaat zich inzetten voor energiebesparing, nieuwe energieproductie en voor maatschappelijke projecten in Bolsward zoals scholen, sportclubs of het zwembad. DEBo gaat actief aan de slag met informatiebijeenkomsten, een informatieloket, en voor huiseigenaren voor het opsporen van energielekken en collectieve inkoopacties van zonnepanelen of collectief aanbrengen van isolatie.