Ontwerpbesluiten Windpark Fryslân ter inzage

Sneek - Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 4 maart 2016 namens de betrokken overheden de ontwerpbesluiten voor de bouw van Windpark Fryslân ter inzage gelegd.

Belanghebbenden kunnen tot en met 14 april 2016 hun zienswijzen hierop indienen. Het definitieve besluit zal genomen worden rond de zomer. Tegen het definitieve besluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. De ontwerpbesluiten zijn digitaal te lezen via deze link of bij het gemeenteloket aan de Marktstraat 15 in Sneek.