Wel Aaisykjen, niet rapen

Bolsward - Tijdens de algemene ledenvergadering van de BFVW afgelopen vrijdag heeft de vogelwacht van Bolsward e.o. ingestemd met het voorstel om dit jaar toch opzoek te kunnen gaan naar het eerste kievitsei van de provincie en van de gemeentes.

Het hoofdbestuur van de BFVW heeft zich afgelopen maand door een speciaal daarvoor in het leven groepen werkgroep (aaisykjen) laten adviseren hoe zij toch voor dit overbruggingsjaar op zoek kunnen gaan naar het eerste ei. De werkgroep kwam met een voorstel dat heel dichtbij het officiële model van het aaisykjen komt. Zo mag er in heel Friesland gezocht worden op het frije fjild model en heeft de BFVW de heer Jorritsma bereid gevonden om naar de vindplaats van het eerste Friese ei te komen en de Sulveren Ljip te overhandigen aan de vinder. Ook zal de jeugdige vinder in het zonnetje gezet worden. Gedeputeerde Kramer zal net als de heer Jorritsma de laarzen aantrekken om de vondst in het weiland te controleren. Als het ei vers is zal de jeugdige vinder het Sulveren Polske uit handen van de heer Kramer in ontvangst mogen nemen. Het aaisykjen zal plaats vinden in de eerste veertien dagen na de vondst van het eerste Friese exemplaar. Wel houdt de BFVW het recht voor, om als de kievit massaal aan de leg raakt, de aaisyk periode meteen te sluiten. De gevonden eieren kunnen meteen worden geregistreed in de app of achteraf thuis op de computer in het registratiesysteem van de BVFW. De werkgroep benadrukt wel dat dit een tijdelijke oplossing is alleen voor 2016. Volgend jaar zal er opnieuw gekeken moeten worden waar de mogelijkheden liggen om de traditie in ere te herstellen. Om in aanmerking te komen voor de Sulveren Ljip dient men wel in het bezit te zijn van een geldige nazorgpas. De vogelwacht is zeer content met dit voorstel, omdat juist de aaisykers de deskundigheid hebben om de weidevogels een goede bescherming te bieden. Wanneer er niet meer kortstondig in het voorjaar op het frije fjild model gezocht mag worden naar kievitseieren, is het bestuur bang dat het in de toekomst wel eens moeilijk kan gaan worden om aan jonge nieuwe weidevogel beschermers te komen. Juist de bescherming van onze weidvogels is van cruciaal belang om de weidevogels in Friesland een kans van overleven te geven.