45e biljarttoernooi Lollum

Lollum - In het dorpshuis De Nije Haven stonden 9 biljarttafels opgesteld waarop 153 deelnemers, uitkomend in 9 klassen, de strijd met elkaar aangingen tijdens het 45e biljarttoernooi in Lollum.

Dit evenement vond plaats van 22 februari tot en met 5 maart. In de eerste speelronde werd in 40 poules gespeeld en kon men zich plaatsen voor de winnaars- of verliezersronde in één van de 41 poules in de tweede speelronde. Poulewinnaars plaatsten zich direct voor de finale, aangevuld met de beste tweede van de overige poules. Vrijdagavond werd de finale van de verliezersronde gepeeld in de klassen 2 t/m 6 en de finale van de winnaarsronde in de klassen 6 en 7. Op zaterdag werden de finales gespeeld in de klassen 1 t/m 5. De Hoofdklasse en Extra klasse werden gecombineerd tot 1 klasse, waarbij de spelers het tweemaal tegen elkaar opnamen. De 1e klasse werd gespeeld in 2 poules van 3 waarna de nummers 1 speelden om plaats 1 en 2, de nummers 2 van beide poules om plaats 3 en 4 en de nummers 3 om de 5e en 6e plaats. In de overige klassen speelden de poulewinnaars tegen elkaar. Om 16:00 gingen de laatste finalisten tegelijk van start. Bij de prijsuitreiking door voorzitter Joop de Jong waren er, behalve een beker voor elke finalist, ook prijzen voor de hoogste serie en het hoogste partijgemiddelde per klasse. De organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagd jubileumtoernooi waar veel biljartliefhebbers twee mooie biljartweken hebben gehad. Uitslagen Winnaarsronde (moy=moyenne, hs=hoogste serie). Hoofd/Extra klasse: 1e: Auke Hoogterp, Gaastmeer, moy 9,333, hs 49; 2e: Theo Huitema, Engelum, moy 8,629, hs 99; 3e: Jan Sipma, Franeker, moy 7,313, hs 65; 1e klasse: Frank Tichelman, Kubaard, moy 9,091, hs 33; Luutzen Nadema, Bolsward, moy 5,900, hs 28; Pascal Bergman, Heeg, moy 5,494, hs 28; Durk Ykema, Gaastmeer, moy 5,265, hs 20; Peter Turk, Workum, moy 3,711, hs 40; Peter Entius, Bolsward, moy 4,316, hs 9. 2e klasse: Jouke van der Heide, Heeg, moy 4,933, hs 31; Willem van Dijk, Bolsward, moy 4,269, hs 17; Johan Wijbenga, Harlingen, moy 3,820, hs 24; Folkert Bruinsma, Lollum, moy 3,275, hs 24. 3e klasse: Pieter Hilverda, Winsum, moy 2,225, hs 21; René Nadema, Bolsward, moy 2,208, hs 15; Jan Klaas Gillebaard, Heerenveen, moy 2,217, hs 12; Rinze Veenstra, Bolsward, moy 2,125, hs 15. 4e klasse: Siebe Bruinsma, Lollum, moy 1,828, hs 10; Geart Koopmans, Oudega, moy 1,663, hs 11; Otto Folkerts, Lollum, moy 1,477, hs 8; Piet Boersma, Easterwierum, moy 1,473, hs 10; Johannes Adema, Witmarsum, moy 1,348, hs 6. 5e klasse: Walther Veenendaal, Pingjum, moy 1,238, hs 7; Jan Beers, Folsgare, moy 1,181, hs 5; Suzan Veenje, Lollum,moy 1,096, hs 7; Trienus H. de Jong, Lollum, moy 0,649, hs 5. 6e klasse: Gabe Reinsma, Exmorra, moy. 1,063, hs 6; Sible de Vries, Gaastmeer, moy. 0,778, hs5 Doeke Osinga, Kimswerd, moy. 0,773, hs 5; Gerrit H. Folkertsma, Pingjum, moy. 0,600, hs 4 7e klasse: Jan Harmen Folkerts, Lollum, moy. 0,906, hs 4; Joram Dijkstra, Waaksens, moy. 0,582, hs 3; Marten Oppedijk, Kimswerd, moy. 0,603, hs 4; Magda Sleurink, Kimswerd, moy.0,366, hs 5; Winnaars verliezersronde: 2e klasse: Ben Idema, Burgwerd, moy. 2,806, hs 22; 3e klasse: Feike Hoogterp, Bolsward, moy. 1,714, hs 10; 4e klasse: Yme Bruinsma, Lollum, moy. 1,765, hs 8; 5e klasse: Sjoerd Bakker, Witmarsum, moy. 1,352, hs 6; 6e klasse: Jan Haanstra,Koudum, moy. 0,889, hs 6;