Lezing in Museum Hindeloopen: Een revolutie ontrafeld

Hindeloopen -  Het einde van de 18e eeuw. De Franse revolutie is voorbij en haar patriottische gedachtegoed van vrijheid, gelijkheid en broederschap waait over Europa.

In Nederland is de rol van stadhouder Willem V uitgespeeld. De hulp van de Pruisische koning heeft geen blijvend effect meer. De Republiek danst rond de vrijheidsboom en zoekt naar haar eigen invulling van de heersende revolutionaire geest. Krijgt de burger meer invloed op de politiek en het dagelijks bestuur? In zijn lezing neemt dr. J.A. Kuiper ons mee naar deze boeiende periode van politieke onrust en opstandig geweld. Hoe democratisch wordt Friesland en wie wordt hier de baas? Wat gebeurt er allemaal? Oproer in Kollum, schrikbewind van radicalen in de Zuidwesthoek en plundering van Orangebenden alom. Kortom: een revolte voor invloed en macht. Jacques Kuiper, voorheen o.a. verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en thans werkzaam als zelfstandig vakhistoricus, promoveerde op de gebeurtenissen in deze rumoerige periode. Hij schreef er een monumentaal boek over met als titel: Een revolutie ontrafeld. Een opmerkelijke weergave van een onderbelichte episode uit de Friese geschiedenis. Op 20 maart, 15.00 uur, komt hij naar Museum Hindeloopen voor een lezing die misschien, in huidige termen gesproken, betiteld kan worden als de Friese lente van 1795.