Gezelligheid en informatie in Parkinson café

Bolsward - Onlangs was het zogenaamde 'Parkinson café’ in Bloemkamp weer open voor belangstellenden.

Dit café is in het leven geroepen op initiatief van Parkinson Vereniging afdeling Friesland en dient als ontmoetingsplaats voor Parkinsonpatiënten en hun familie. Naast informatie, kunnen ze ook ervaringen met elkaar delen. ,,Gezelligheid en informatie staan centraal", vertelt Joke Nauta in haar openingsverhaal. Deze editie gaat het voornamelijk om dat eerste aspect. Gastspreker dokter Bogtstra spreekt tijdens de luchtige middag over een roeitocht van Nederland naar de Middellandse Zee die hij met zijn vrouw heeft gemaakt. Ondersteund met fraai beeldmateriaal zorgt hij zo voor een welkome afleiding bij de Parkinsonpatiënten. De volgende keer zal de nadruk meer liggen op het informeren, als Meline Herema komt vertellen over de spraakcomputer.  Deze bijeenkomst is op 12 mei.