Eredienst Anders in Cornwerd

Cornwerd - Zanggroep 'Telling Voices' uit Minnertsga verzorgt op zondag 20 maart een laagdrempelige dienst in de Bonifatiuskerk in Cornwerd met als thema 'Leauwe as net'  (geloven of niet).

Vaak wordt de vraag gesteld of het nu wel of niet waar is wat er gezegd en geschreven is over het Christelijk geloof. Door middel van actuele voorbeelden wordt geprobeerd duidelijk te maken waar het om gaat. Zingen is een belangrijk onderdeel van deze dienst. Teksten en muziek, zang van Telling Voices en samenzang wisselen elkaar af. Zondag 20 maart om 11.00 uur in Cornwerd, kerk open vanaf 10.30 uur.