Jongerencentrum voorlopig nog dicht

Bolsward - Het jongerencentrum aan de Burgemeester Praamsmalaan blijft voorlopig dicht. Na de incidenten van vorige week wil het bestuur van Jongerenwerk Bolsward (JwB) eerst een strategie bepalen hoe het anders moet. Het voltallige bestuur heeft gisteren in een vergadering naar eigen zeggen een ‘goed gesprek’ gehad met de politie, de gemeente en Timpaan over de gang van zaken in de jeugdsoos.

JwB zoekt nadrukkelijk de dialoog met de ouders van de kinderen die in het centrum komen. Daarom organiseert het op woensdag 30 maart vanaf 19.15 uur een informatieavond voor ouders in het jongerencentrum. ,,We willen samenwerken met de ouders, maar we zijn ook benieuwd naar hun mening. Wat verwachten zij van ons?”, zegt secretaris Fancisca Schreefel. Op de informatie komt een voormalig alcoholgebruiker spreken wat de invloed van overmatig alcoholgebruik kan zijn. ,,Die kan uit eigen ervaring spreken wat de signalen zijn en kan ouders attenderen op bepaald gedrag bij hun kinderen”, zegt Schreefel. Schreefel wil inhoudelijk nog niet teveel prijsgeven over de genomen beslissingen. ,,We wachten eerst de informatieavond af. Het is wel duidelijk dat we allemaal dezelfde mening hebben dat we iets moeten doen. De neuzen staan in dezelfde richting.” De politie laat in een reactie weten dat ook zij prioriteit geven aan het in contact treden met de ouders. ,,Wijkagent Gerrit Schermer bezoekt het centrum regelmatig. Hij kent veel mensen daar en is volop in contact met de betrokken instanties. Daarnaast is hij in gesprek met de ouders van sommige jongeren”, aldus politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer. Het jongerencentrum is deze en volgende week nog gesloten.