Bondsinsigne en erelidmaatschap voor Jan Steigenga bij afscheid als voorzitter

Exmorra -  Op de algemene ledenvergadering van Kaatsvereniging Exmorra is het bondsinsigne door KNKB-voorzitter Wigle Sinnema uitgereikt aan Jan Steigenga.

Jan is vanaf 1994 tot heden zeer actief geweest op bestuurlijk gebied binnen de Kaatsvereniging Exmorra. Vanaf maart 1994 tot maart 2011 was hij voorzitter van de jeugdcommissie. Daarnaast was hij van 1995 tot 2006 penningmeester en aansluitend tot heden was hij voorzitter van de vereniging. Hij heeft tevens het verenigingsboekje voor jeugdkaatsers, ‘It Pripperke’, bedacht en gemaakt. Verder is Steigenga na het behalen van zijn kaatstrainersdiploma vanaf 2001 tot 2011 de kaatstraining voor de jeugd gaan verzorgen. Jan is en blijft actief aan de vereniging verbonden. Hij zal de kantine met bijbehorende financiën nog blijven beheren. Als dank voor zijn fantastische inzet al deze jaren is Jan onder applaus benoemd tot ‘erelid’ van de Kaatsvereniging Exmorra. Hij ontving een oorkonde, prachtig glaskunstwerk en bos bloemen. Uit naam van de KNKB werd door Wigele Sinnema bij Jan een bondsinsigne opgespeld. Jan waardeerde alle prachtige woorden, het insigne, het cadeau en de bloemen enorm. Hij gaf aan altijd alles voor de kaatsvereniging met veel plezier te hebben gedaan.