Combi-expositie in De Souverijne

Koudum - Galerie De Souverijne te Koudum presenteert van april t/m juni een combi-expostitie met werk van beeldhouwer Petra van Stam en de Workumse keramist Siete Koch.

Sinds 2010 zijn de ateliers van Siete Koch en Petra van Stam naast elkaar gevestigd. Zo af en toe werden er wat gezamenlijke kunstobjecten uitgeprobeerd. Het zoeken naar kleurafstemming of juist contrasten was soms een uitdaging. Dit beviel echter zo goed dat, nu de verhuizing van het atelier van Siete Koch begin dit jaar is gerealiseerd, er is besloten om de samenwerking eens om te zetten in een gezamenlijke expositie. De objecten van Siete en de beelden van Petra zijn verrassend op elkaar afgestemd. Verder zijn er ook werken van diverse kunstenaars die permanent bij Galerie De Souverijne exposeren. Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 13.00 – 16.00 uur of op telefonische afspraak (06 – 10374486).