Drieluik Martin Simek in Pingjum

Pingjum -  In het kader van het drieluik ‘De ontdekking van de zee’ van Nieuw Atlantis interviewt Martin Simek (radio- en tv presentator, cartoonist en columnist) op Werkplaats Waddewyn in Pingjum op vrijdag 8 april hoogleraar landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Rijksuniversiteit Groningen Theo Spek over de impact die de Waddenzee al eeuwenlang heeft op ons leven.

Op vrijdag 15 april interviewt hij Peter de Ruyter, landschapsarchitect en voorheen directeur van Atelier Fryslân, over zijn pas verschenen boek ‘Vloeiend landschap,’ een pleidooi voor visie en regie met plaats voor een betrokken houding van de burger, de Mienskip”. Op deze avonden krijgt leven aan de Waddenkust in gesprek met het publiek een waar toekomstperspectief. Waddenkust en de Waddenzee horen bij elkaar. Maar toch zijn ze strikt gescheiden door een ‘groene muur’, de Waddenzeedijk. Theo Spek neemt het publiek mee op een ‘reis’ door dit kustlandschap door de eeuwen heen. In gesprek met Martin Simek en het publiek tovert Spek het Waddengebied als een boeiend cultureel gebied te voorschijn, waarvan cultuur en erfgoed nu worden bedreigd. Peter de Ruyter gaat in op wat hij noemt ‘landschapspijn’, die ontstaat door gebrek aan visie en regie vanuit de overheid. Nederland ziet zich de komende decennia geplaatst voor grote veranderingen. Hij houdt een pleidooi voor een veel meer betrokken rol van de burger, de ‘Mienskip’ en cross-overs tussen verschillende disciplines.   Aanmelden kan via info@nieuwatlantis.nl of reserveer op 0517-579607. De avonden starten om 20.00 uur. De prijs is € 10,-