Tiende historisch magazine

Bolsward -  Stichting Bolswards Historie (SBH) heeft deze maand de tiende editie uitgebracht van haar historisch magazine over Bolsward.  

Omdat het dit jaar 350 jaar geleden is dat de Friese dichter Gysbert Japicx overleed, staat het magazine deze keer in het teken van deze beroemde stadsgenoot. Voorloper van het magazine was het contactblad voor de donateurs van de stichting, dat verscheen onder de naam Historyk Nijs. Hierin stond onder meer het jaarverslag, het financieel verslag en verslag van de culturele excursies en wetenswaardigheden uit de historie van Bolsward. In 2007 begon oud-Bolswarder Peter Mulder met de rubriek 'Bolswarder Zaken' in het Bolswards Nieuwsblad. Hij heeft een grote interesse voor de geschiedenis van Bolsward en is eigenaar van een indrukwekkend archief. Deze rubriek werd zeer gewaardeerd door de lezers en er kwamen regelmatig vragen bij Mulder terecht of zijn verhalen ook op een andere manier, bijvoorbeeld in boekvorm, uitgegeven konden worden. Mulder nam daarop contact op met het bestuur van SBH en op de jaarvergadering van 2011 werd het plan gepresenteerd om een zogeheten 'glossy' uit te brengen. De redactie kent zes leden. ,,We streven ernaar om het blad zo aantrekkelijk mogelijk te maken met interessante verhalen en mooie illustraties. We zijn trots dat het tiende nummer in de winkel ligt en we hopen natuurlijk ook dat er door het lezen van het blad, meer mensen donateur van onze stichting zullen worden, zodat wij het werk van SBH voort kunnen zetten. We werken met een team vrijwilligers, maar het drukken van het magazine brengt natuurlijk kosten met zich mee. Vandaar dat we ook adverteerders zoeken om de uitgave mogelijk te maken", vertelt redactielid Dicky Bosma. SBH is in 1952 opgericht door apotheker Blomke, Jelle Grunstra en dominee Kreb. De stichting kent twee afdelingen, de afdeling leden en donateurs en de afdeling restauratieprojecten. Voor de leden wordt er regelmatig een excursie georganiseerd en het magazine uitgebracht. Cor Greydanus, voorzitter van het bestuur, vertelt dat de afdeling restauratie in 2000 het laatste project heeft uitgevoerd. ,,Door de crisis zijn de subsidiestromen bij de provincie en gemeente stopgezet en daar zijn wij als stichting in grote mate afhankelijk van om samen met de koper van een oud pand een restauratieproject uit te voeren. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren wel wat kunnen sparen en verschijnt er binnenkort weer een tegeltje van SBH op een pand Achter de Smeden, dat prachtig is gerestaureerd door de familie Bekema." Sinds eind maart is het archief van SBH verhuisd naar de etage boven de bibliotheek. Petra de Wijn.