Koaiwaard bij Piaam opgeknapt

Piaam - Natuurgebied de Koaiwaard van It Fryske Gea bij Piaam heeft een flinke opknapbeurt ondergaan en is weer helemaal klaar voor vogelliefhebbers. Zo is de toegang verbeterd, een nieuwe loopbrug aangebracht en het zicht vanuit de aanwezige vogelkijkhut verbeterd.

Niet alleen voor vogelliefhebbers, ook voor de natuur zijn verbeteringen aangebracht. Zo zijn slenken opgeschoond en zijn de oevers afgevlakt. Vogelkijkhut Vogelkijkhut De Ral is een prachtige vogelkijkhut aan de rand van het IJsselmeer. De rustige plek is ideaal om grote aantallen vogels te bekijken. In het ondiepe water zitten vaak veel vogels zoals krakeend, knobbelzwaan, bergeend, slobeend, blauwe reiger en waterral. De omringende rietlanden zijn het domein van de blauwborst, baardmannetje en snor. Daarnaast is de kans om roofvogels te zien ook vergoot. Regelmatig laat de visarend zich hier zien. Om de vogelliefhebbers een exclusief zicht op deze vogel te geven, zijn er twee dode eiken in het water bij de vogelkijkhut geplaatst. Na een vistochtje kan deze roofvogel hierop uitrusten. De twee eiken zijn afkomstig uit het Rysterbosk bij Rijs. Zo geeft It Fryske Gea een nieuwe bestemming aan de dode bomen, die daar dichtbij een wandelpad stonden. Wandelroute De wandelroute vanaf de zeedijk naar de vogelkijkhut kreeg ook een opknapbeurt. De oude brug is verwijderd en hier is een trap met een bordes bij de zeedijk geplaatst om te genieten van het weidse uitzicht. Op de Koaiwaard zijn enkele slenken opgeschoond. Hierdoor kunnen vissen het gebied beter bereiken om er te paaien. Tevens is het talud van de oevers van de slenken afgevlakt, zodat de roerdomp zich hier beter thuis voelt. De eerste roerdomp heeft zich zelfs al gemeld met zijn “gehoemp”, het kenmerkende geluid dat hij maakt. Als laatste is het wandelpad opgeknapt, de slenken opgeschoond en is een nieuwe loopbrug in het gebied gerealiseerd. Zo kunnen natuurliefhebbers zonder natte voeten te krijgen de vogelkijkhut bezoeken. De vogelkijkhut is van zonsopgang tot zonsondergang geopend.