Leerlingen onderzoeken duurzaamheid Marne College

Bolsward -  Leerlingen uit 2AA en 2VTA van het Marne College hebben onlangs, samen met leerlingen van het Maria Wächtler Gymnasium uit het Duitse Essen, een presentatie gegeven over 'de duurzame school'. De presentaties vonden (in het Engels) plaats in hotel de Groene Weide in Bolsward.

De leerlingen hebben samen met hun Duitse partners sinds januari actief onderzoek gedaan naar hoe duurzaam hun school is en wat er eventueel ondernomen kan worden om (nog) duurzamer te worden. Overleg en het uitwisselen van resultaten vond plaats via het online platform eTwinning. Gedurende het project deden de leerlingen kennis op over wat duurzaamheid nu eigenlijk is, hoe dit in hun omgeving terug komt en welke keuzes zij daar zelf in kunnen maken. Tevens verdiepten zij hun eigen vaardigheden betreffende onder andere informatie verzamelen, samenwerken en communiceren, onderzoek doen, ICT en presenteren. Leerlingen merkten zo bijvoorbeeld dat informatie verzamelen  en uitwisselen via internet soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Ook de ervaring dat je regelmatig afhankelijk bent van de tijd en wil van anderen om iets gedaan te krijgen en hoe je daar dan mee omgaat, is een ervaring die zij in hun latere loopbaan zullen meenemen.