Telling Voices in Nicolaaskerk Hemelum

Hemelum -  In de Nicolaaskerk te Hemelum zal op zondag 24 april muziek- en zanggroep Telling Voices uit Minnertsga onder leiding van Dirk Norbruis de gehele dienst verzorgen.

Het doorlopende programma bestaat uit muziek en zang van prachtige liederen, aktuele teksten, gedichten en gebeden, allemaal friestalig rondom het thema: 'Leauwe as net'. In moaie kâns om dizze entûsjaste groep werris in kear te hearen en te sjen, dy’t mei harren lieten it hert reitsje sille. Aanvang: 9.30 uur.