Opening 'Gysbert-jaar': koorleden gezocht

Bolsward - De Gysbert Japicx Stichting is druk bezig met de voorbereidingen voor de opening van het Gysbert-jaar. Het is namelijk 350 jaar geleden dat Bolswarder dichter en schrijver overleed. Voor het slagen van de opening zoekt de stichting zangers uit Bolsward en omstreken.

De opening zal plaatsvinden op 21 mei om 15.00 uur in de Martinikerk in Bolsward. Hier komen sprekers en muziek van en over Gysbert Japicx. De stichting probeert een Bolswarder Gysbert Japicx ad hoc-koor te vormen om, na twee repetities, een aantal nummers ten gehore te brengen bij de feestelijke opening. Het streven is om een koor te presenteren met veertig leden. Onder leiding van Hindrik van der Meer zijn er twee repetities in de Gasthuiskerk. Deze zijn op zaterdag 7 mei om 9.00 uur en op dinsdag 19 mei om 19.30 uur. Aanmelden kan via telefoonnummer 0515-573990 of ynfo@gysbertjapicx.nl.