Brede School Nijland geopend

Nijland - De opening Brede School De Earste Trimen in Nijland vond afgelopen vrijdag plaats. Na het tekenen van de intentieverklaring door de hoofdpartners, kon de school feestelijk geopend worden. 

De partners verrichten samen met wethouder Stella van Gent en een jarige leerling de officiële openingshandeling. De vlaggenmast, met daaraan het logo van de brede school, werd samen omhoog gezet. Zo kregen ze letterlijk samen de brede school ‘van de grond’. Het geheel kreeg extra glans door het samen zingen van het nieuwe schoollied. De kinderen van groep 6 en 7 doen mee aan het project ‘bruggen bouwen met muziek’. Zij konden op het schoolplein met hun blaasinstrumenten de toeschouwers trakteren op drie liederen. Het project sluit goed aan bij de brede school. Er wordt hierbij namelijk samengewerkt met de plaatselijke brassband Excelsior. Brede school De Earste Trimen, die behoort tot Stichting Palludara, kent een vernieuwend karakter. Naast de peuterspeelzaal wordt er intensief samengewerkt met het dorpsbelang, de pkn-gemeente en het voortgezet onderwijs. De brede school werkt vanuit het zogenaamde buurtprofiel. De school vormt een naschools aanbod met behulp van de verenigingen en dorpsbewoners van Nijland en omgeving. Het naschoolse aanbod werkt, in navolging op Brede School It Harspit uit Oppenhuizen, met de werknaam TsT; dit staat voor Talent school(t) Talent. De school vormt de spil tussen de volwassen talenten en de kindertalenten. Met behulp van TsT kunnen de kinderen kiezen uit een aanbod, waarbij de expertise van de verschillende verenigingen en organisaties, maar ook van individuele dorpsbewoners wordt ingezet voor de ontwikkeling van kinderen. Huis aan huis zijn de bewoners van Nijland benaderd om een bijdrage te leveren. Het dorpsbelang ondersteunt het initiatief van de basisschool en verwacht hiermee de leefbaarheid binnen het dorp te vergroten.