Leerlingen basisscholen Koudum planten appelboom

Koudum - Coöperatie Duurzaam Koudum heeft onlangs een appelboom van 3 meter groot geschonken aan de beide basisscholen van Koudum.

De reden voor deze gift was de opening van het nieuwe schoolgebouw, waar de twee scholen ‘t Grovestinshof en De Welle nu een aantal maanden in zitten. Samen met de kinderen van de lagere groepen is de boom geplant naast de ingang van de school. Het wordt een taak voor de kinderen om goed voor de boom te zorgen en elk jaar van de appels te genieten. Een ludiek idee van Egbert Dijkstra van Festina Lente Hoveniers was om een tijdcapsule tussen de wortels, onder de boom te begraven. Als over 100 jaar de boom te oud is en gekapt moet worden, zullen de kinderen dan een tijdcapsule vinden. Daarin vinden ze dan tekeningen en verhalen over hoe de leerlingen in 2016 tegen een duurzame toekomst aankeken.