Platform Kosta informeert politiek

Makkum - Platform Kosta werd medio januari gelanceerd. Dit samenwerkingsverband stelt zich ten doel een duurzame IJsselmeerkust op het gebied van ecologie, economie en mienskip te realiseren.

Het plan, dat onder andere een drietal eilandjes voor de Makkumer kust omvat, kreeg veel aandacht in de media en is een samenwerkingsverband tussen Plaatselijk Belang, Ondernemersvereniging en Vereniging van Bedrijven uit Makkum Vorige week kwamen de leden van Provinciale Staten van Fryslân en de leden van de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân naar de Vigilante in Makkum. Arjen Doedel en Harold Maduro van Platform Kosta hielden hier een korte presentatie over de voortgang van de activiteiten. ,,Onze Kosta (het kustgebied van Kornwerderzand tot Stavoren) is momenteel aan de ene kant een gebied met veel economische kansen door de ontwikkelingen rond de Nieuwe Afsluitdijk en voelt anderzijds de dreiging van een grootschalige opwekking van windenergie.” Doedel bracht enkele punten uit het plan van de Makkumer Lagune nog eens extra onder de aandacht bij de politiek. ,,Verruiming van de sluis bij Kornwerderzand zou een enorme economische impuls voor Súdwest-Fryslân zijn. Daarnaast is het op diepte houden van de vaarwegen erg belangrijk.” Over de mienskip merkte hij op: ,,Men heeft hier niet gevraagd om een windmolenpark. Als het er komt is het belangrijk dat de mienskip hier ook van meeprofiteert en zeggenschap krijgt over de besteding van eventuele vergoedingen.” Over de ecologie (de derde pijler van het plan) zei hij: ,,Hier, voor de Vigilante, ligt het tafelzilver van dit gebied, de reden waarom de toeristen hier komen. Diverse rapporten wijzen uit dat de IJsselmeerkust bescherming nodig heeft, onder andere door het verhoogde peil in de zomer en door het vaker voorkomen van stormen. De Makkumer Lagune beschermt de kust, maar zorgt er ook voor dat het hier toeristisch gezien nog aantrekkelijker wordt.” Doedel ziet veel ‘koppelkansen’. Zo kan de lagune een bescherming bieden aan paling en stekelbaars uit de vismigratierivier en sluit het plan aan bij het Deltaprogramma Robuuste Oevers. Economische koppelkansen zijn er ook. ,,Een toerist die hier komt voor de grachten en Giethoorn zal het ook prachtig vinden Kornwerderzand te bezoeken en vervolgens met een ferry over te steken naar één van de plaatsen aan de IJsselmeerkust. Wanneer we hier een vlakke waterspiegel in combinatie met veel wind krijgen, zijn er mogelijkheden voor een zogenaamde speedbaan voor windsurfers. Deze unieke combinatie zal een enorme boost aan het windsurfen geven.” ,,Hoe nu verder? We hopen op een luisterend oor. Natuurlijk willen we ook politieke aandacht. We hopen dat jullie de Makkumer Lagune op de agenda zetten. En dat we steun van provincie en gemeente krijgen bij het verdere proces. Na vanavond is de koek voor Platform Kosta financieel gezien op.” De aanwezige Statenleden en raadsleden maakten na afloop gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. De stemming over het plan was overwegend positief. Doedel toonde zich na afloop positief over het feit dat er zoveel fracties van PS aanwezig waren in Makkum. ,,Nu maar hopen dat er (nog) meer politieke belangstelling komt vanuit de Provincie en gemeente SWF voor de Friese Ijsselmeerkust”, aldus Doedel. Tekst en foto: Judith van Lavieren.