Watertappunt voor Workum

Workum - In ‘de week van ons water’ wordt op woensdag 4 mei door wethouder Mirjam Bakker vlakbij De Merk een watertappunt in Workum geopend.

Het voorbereidingstraject voor dit tappunt loopt al vanaf het voorjaar 2015 en is in eerste instantie een initiatief van de Rotary Bolsward en Plaatselijk Belang Workum. Na de eerste verkennende bespreking zijn er al direct andere partners in Workum gezocht die ook mee willen doen, zoals Promotie Workum, de Wereldwinkel en Stichting Buitensporten. Er is een werkgroep opgericht ‘Wij water, Zij water’, waarin een aantal afgevaardigden van bovengenoemde besturen zitting namen. Het is daarmee een initiatief dat breed gedragen wordt door de gemeenschap in Workum, door de goede samenwerking tussen de verschillende partners samen met de plaatselijke basisscholen. Doel was het realiseren van een watertappunt in Workum en op hetzelfde moment ook een watertappunt in Tamale in Ghana. Dit in samenwerking met de organisatie Join the Pipe. In oktober vorig jaar hebben een aantal groepen van de 3 basisscholen van Workum een gastles over water gekregen van waterbedrijf Vitens. De kinderen zagen hoe het water bij ons in de kraan komt, maar ook hoe dat in Ghana gaat, waar ze kilometers moeten lopen voor een emmer water. Vervolgens zijn er, met succes, een aantal acties op touw gezet om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.