Zomertentoonstellingen KKS onzeker

Bolsward -   Na een redelijk succesvolle start vorig jaar met een nieuw, maar te smal bestuur, ziet het er nu naar uit dat dit jaar geen activiteiten georganiseerd zullen worden door de stichting Kunst, Kerk en Samenleving (KKS). De KKS is er niet in geslaagd een compleet en werkbaar bestuur te vormen.

Bijkomend probleem is dat de financiële bronnen slinken; sponsoren laten het afweten. Eén van de Stichtingen ondersteunde de KKS vorig jaar al niet meer en bovendien worden de provinciale en gemeentelijke subsidies afgebouwd. Het lijkt nu al niet meer mogelijk eenzelfde programma als vorig jaar te organiseren, zonder extra financiële middelen. Bovendien is het bijna onmogelijk met een te smal bestuur een dergelijke activiteit te organiseren, zeker in de drukke zomermaanden. De KKS vist in veelal dezelfde vijvers wat nieuwe bestuursleden betreft, ook zijn er nogal wat andere organisaties in Bolsward bezig op hetzelfde terrein met meer van hetzelfde. Er zijn vele vergeefse pogingen gedaan nieuwe mensen te zoeken om zitting te nemen in het nieuwe KKS-bestuur. Wel zal de stichting de komende tijd proberen nogmaals een nieuw bestuur te vormen en zal er wellicht volgend jaar weer een zomertentoonstelling plaatsvinden. Stichting Kunst Kerk en Samenleving KKS Bolsward heeft als doelstelling het bevorderen van kunst in de kerk en de samenleving door de religieuze kunst weer zichtbaar te maken in de kerk.