COLUMN | Calculator

Bolsward - ,,Het is best een bijzonder kind", zei men over hem. Een jongen van slechts tien jaar oud. Regelmatig zag ik hem buiten ergens staan, of soms ook wel zitten. Hij was dan omringd door een groepje kinderen van zo ongeveer zijn eigen leeftijd.

En die andere kinderen hadden dan allemaal een calculator meegenomen. Ze gaven rekenopdrachten aan die jongen. En met hun calculator rekenden zij hem na. Hij kon goed rekenen, dat was duidelijk. Want hij had vaak het antwoord al uitgesproken voor die andere kinderen hun sommen goed en wel op hun calculator hadden ingetoetst. ,,Dat is bijzonder", dacht ik. En ook ik formuleerde toen voor hem een sommetje. Een sommetje waar de meeste kinderen van zijn leeftijd echt geen raad mee weten. ,,Reken eens uit" zei ik hem: ,,wat is 27 gedeeld door ⅓ ?" Nog voor ik goed en wel was uitgesproken, kreeg ik toen het juiste antwoord van hem. En niet het antwoord ‘9’, zoals de meeste kinderen dan geven. Nu was ik er in ieder geval van overtuigd dat die andere kinderen best wel eens gelijk konden hebben gehad, toen ze het hadden over zijn bijzondere rekentalent. En die kinderen gingen weer door met het aan hem opgeven van de meest listige rekensommetjes. Tijdens een wandeling trof ik eens zijn vader. En zijn vader bevestigde mij volmondig dat zijn kind zo goed kon rekenen. ,,Maar", zei hij, ,,wat kan hij met het talent van een calculator in een wereld waarin er zoveel computers zijn?" Jelle Ybema.