Sierd de Boer 'Beantsje fan it jier'

Koudum - Sierd de Boer werd onlangs in Koudum verkozen tot 'Beantsje fan it jier'. 

Elk jaar wordt door de bevolking van Koudum uit hun midden één of meerdere personen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het dorp. De Boer treedt met zijn uitverkiezing tot het gezelschap 'âld beantsjes', dat elk jaar de keuze maakt voor het nieuwe beantsje. De Boer heeft zijn titel verdiend door zich jarenlang in te zetten in het Koudumer verenigingsleven. Zo is hij momenteel zowel voorzitter van de OVK als van het bestuur van de Klink. Tevens zit hij in het bestuur van de Stichting Dorpsvernieuwing Koudum en in de werkgroep Cure en Care. Ook is Sierd al jaren betrokken bij de website Koudum.nl, onderhouden door de werkgroep Ús thús. Daarnaast geeft hij mede invulling aan het Swel4you programma (activiteiten op het gebied van sport en cultuur voor jongeren, welke plaatsvinden in en rondom MFA De Swel). Ook had hij altijd een grote rol bij het organiseren van het Dobbefestival.