Zorgen om dansfestival

Bolsward -  Het Internationaal Dansfestival is al jaren een vast onderdeel van het Heamielprogramma. Nu dreigt het festival voor de stad verloren te gaan vanwege een tekort op de begroting.

Voor het dansfestival komen dansgroepen uit vele verschillende landen naar Bolsward, waar ze onder andere in sporthal De Middelzee hun kunsten vertonen. Voor het huren van die locatie is de subsidiekraan echter dichtgedraaid, waardoor de continuïteit van het festival onder druk komt te staan. ,,Als de pot leeg is, is ‘ie leeg”, zegt voorzitter Bas Flapper. Gevolgd door: ,,Ik sluit niet uit dat we er na dit jaar een streep onder zetten.” Afwijzing subsidie De stichting die het festival organiseert ontving vorige week een brief waarin hun subsidieaanvraag werd afgewezen. ,,Frappant”, noemt de voorzitter de timing van die brief, aangezien leden van het bestuur de avond ervoor nog hadden ingesproken bij de Commissievergadering van Boarger en Mienskip. De brief was gedateerd van 21 april, terwijl de commissievergadering op 25 april was. Het gaat om een bedrag van 2000,- euro voor de huur van de sporthal, iets waar het bestuur van het festival zich tot de gemeentelijke herindeling niet druk over hoefde te maken. ,,Toen het nog de gemeente Bolsward was, hoefden we hier nooit voor te betalen”, zegt de voorzitter. Het gesteggel over de financiering duurt zodoende al bijna vier jaar. Vier jaar lang zijn er al gesprekken, zonder structurele oplossing tot gevolg. Het was voor de PvdA Súdwest-Fryslân reden om vragen te stellen aan wethouder van cultuur, Mirjam Bakker. ,,Het is in het belang van Bolsward om het festival te behouden”, zegt raadslid Tonny de Vries. ,,Het is één van de pijlers van Heamiel. Anders kunnen ze de optocht ook wel opheffen. Juist die internationale dansers geven jeu aan het geheel.” Ook De Vries vindt het moment van de officiële afwijzing opmerkelijk. ,,De wethouder wist tijdens de vergadering het antwoord al. Dan hadden wij onze vragen op die avond dus ook niet hoeven stellen.” Reden afwijzing Bakker zegt dat ze tijdens die avond al wel degelijk aangaf welke richting het op zou gaan. ,,En we hebben de afwijzing op dinsdagochtend officieel in het college vastgesteld”, laat de wethouder van cultuur weten. De reden: er is simpelweg geen ruimte in het cultuurbudget voor een structurele subsidieverhoging van 2.000,- euro per jaar voor het festival. Bakker zou het betreuren als het dansfestival daadwerkelijk uit Bolsward verdwijnt. ,,Het is een heel mooi evenement en het zou jammer zijn dat het om deze reden over moet gaan.” De wethouder is bereid om buiten het budget van haar portefeuille in een adviserende rol te voorzien. ,,Ik wil graag binnenkort met de heer Flapper om tafel om te kijken naar eventuele andere oplossingen. Het is niet zo dat we de deur keihard dicht slaan.” Daarnaast hoopt de Bakker, net als voorzitter Flapper, op andere geldstromen om het festival levend te houden. Particuliere gelden of financiële bijdragen vanuit het Bolswarder bedrijfsleven worden door de wethouder aangemoedigd. ,,Op die manier wordt het festival breed gedragen.” Gastgezinnen Voor de editie van dit jaar, gehouden van 22 tot 25 juni zoekt het huisvestingsteam naar een aantal gastgezinnen die de diverse buitenlandse dansgroepen onderdak willen bieden. Dit jaar komen de dansgroepen uit Kenia, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Italië en Griekenland. Op de foto de Italiaanse dansgroep uit Sicilië, die dit jaar naar Bolsward komt. De groep bestaat uit studenten en jonge mensen die graag met zingen en dansen uitdrukking geven aan de Siciliaanse mentaliteit en levensvreugde. De groep heeft sinds de oprichting in 1990 aan heel veel festivals hun medewerking verleend. Aanmelden als gastgezin kan bij Alex Tjalsma, via 06- 23774284. (graag na 18.00 uur) en/of bij Hendrika Woudstra, 0515 573405. Yme Gietema.