Dodenherdenking Tjerkwerd: 'De vrijheid omarmd'

Tjerkwerd - Onder grote belangstelling vanuit het dorp, maar ook van familieleden van gevallenen, was ook dit jaar de dodenherdenking bij het in 2014 geplaatste monument in Tjerkwerd.

De kinderen van de basisschool 'De Reinbôge' hebben het monument geadopteerd, zij worden door middel van een lespakket voorbereid op de herdenking, waarin zij een groot aandeel hebben in de uitvoering van de herdenking Tijdens 'Himmeldei' is het monument en de omgeving schoongemaakt.
De leerlingen schreven gedichten, drie van hen droegen hun gedicht voor tijdens de herdenking. In de stoet vanaf de basisschool, vooraf gegaan door muziekvereniging Eensgezindheid, droegen de kinderen de kransen en bloemstukken naar het monument. Na de krans- bloemstuk legging vanuit de Gemeente, namens familie van gevallenen, de basisschool, het 4 mei-comité, aanwezigen en Kunstrijk Tjerkwerd volgden de sprekers.
De ceremoniemeester namens de Gemeente, Anne Galama, Amarins Wilts en Anna Tiesma met hun zelf geschreven gedicht en de heer Gerard Voogd, Hoofdagent Politie Noord Nederland met een indrukwekkende toespraak
Het korps speelde Koralen en net voor de 8 klokslagen blies Yvonne Galama de 'Taptoe'. Na twee minuten stilte volgde het Wilhelmus.
Na een woord van dank en besef van de noodzaak tot herdenken liepen de aanwezigen in stoet terug richting de Reinbôge, alwaar voor genodigden 'van ver' een kopje koffie werd geschonken.