Talen naar Taal: Poëzie en muziek

Makkum - Talen naar Taal is een initiatief van de in Makkum woonachtige Letja de Goede. De Goede heeft veertig jaar in Ierland gewoond en heeft daar vijf boeken uitgegeven in het Engels. Maar zoals wij het Fries hebben ten opzichte van het Nederlands, zo heeft Ierland het Gaelic. De initiatiefneemster wil deze twee eigen talen samen brengen in een gevarieerd programma van poëzie en muziek.

De Goede volgde begin 2015 een cursus, mede georganiseerd en vormgegeven door Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De Goede: ,,In 2010 ben ik, na een verblijf van 40 jaar in Ierland, in Makkum neergestreken. Ik wilde meer weten en begrijpen van en over mijn nieuwe thuisland en via het ambassadeurschap met name de zuidwest hoek meer op de kaart krijgen. Taal heeft altijd mijn passie gehad. In Ierland, net als in Friesland wil een deel van de bevolking de eigen taal gebruiken en behouden. Ik werd geïntrigeerd door de gelijkenissen en de uitdagingen die minderheidstaligen voor hun taalkiezen krijgen. De opdracht te onderzoeken hoe we de zuidwest hoek onder de aandacht kunnen krijgen, was voor mij dan een natuurlijke volgende stap: ik wilde onderzoeken of het mogelijk was Friese en Ierse dichters bijeen te brengen en hun talen onder de aandacht te brengen." Eén en ander resulteerde in Talen naar Taal. Om het aantrekkelijk voor de luisteraars te maken, worden de dichters bijgestaan door muzikanten die zowel Friese als Ierse muziek spelen. En omdat het landschap voor de geselecteerde dichters belangrijk is, worden er gedurende de week ook 4 informatieve wandelingen georganiseerd. Het programma varieert zowel in inhoud als in locatie. In de week van 16 t/m 22 mei zijn op meerde plaatsen in de gemeente activiteiten bij te wonen. Het is een programma voor iedere dag van de week 16-22 mei, steeds op een andere plek. Behalve de dichters beluisteren is er ook een workshop Dichterbij, begeleid door Letja de Goede, met muzikale onderbrekingen. Een wandeling door Makkum, Harlingen en de Pingjumer Gouden Halsband en een boswandeling in het Lycklamabos in Gaasterland waar de vogels worden bekeken en beluisterd. Alle gidsen die deze wandelingen begeleiden zijn ervaren en willen graag hun kennis delen. Belangstellenden dienen zich voor de wandeleingen en de workshop op te geven. Het Fries Scheepvaart Museum wordt bezocht, alwaar ook een optreden wordt verzorgd. De dichters en muziaknten gaan ook nog naar het hoge Noorden, naar Hantum. Met een knipoog naar de toekomst, want er zijn al kleine voorbereidingen genomen om Talen naar Taal op te nemen in 2018 als Leeuwarden de culturele hoofdstad zal zijn. Het gevarieerde programma biedt voor elk wat wils. De officiële opening is op maandag 16 mei om 12.30 uur in De Rige in Makkum. Voor de Ierse bezoekers en het optredende team en vrijwilligers is er ook nog een nevenprogramma georganiseerd: ze gaan het IJsselmeer op met De Blazer, ze maken een zeiltocht op een van de Friese meren, Jopie Huisman in Workum staat op het programma en het proeven van typisch Friese lekkernijen in Bolsward en Sneek. Het volledige programma: Maandag 16 mei 11.00 uur: Durkje Hoeksema laat ons haar Makkum zien, middels een wandeling. Maximaal 16 deelnemers.* 12.30 uur: Lunch en officiële opening van programma in De Rige, Markt 25 te Makkum. Dinsdag 17 mei 19.30 - 22.00 uur: workshop ‘DICHTERBIJ’ o.l.v. Letja de Goede in de Rozenpastorie, Boppesteegh 3, Skuzum. Maximaal 12 deelnemers, kosten € 10,00 per persoon. Woensdag 18 mei 14.00 - 16.00 uur: Siets Ypenga leidt ons door Harlingen en Haven. Vertrek vanaf het parkeerterrein aan de Spoorstraat. Parkeren € 2,00 per dag.* 16.00 -17.00 uur: mini optreden onder het genot van een drankje bij BrouwDOK aan het Havenplein. Donderdag 19 mei 13.30 – 15.00 uur: Optreden in Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 14, Sneek. Entree € 5,00 Vrijdag 20 mei 15.00 - 17.00 uur: Bob Driessen (sociaal geograaf en componist) begeleidt een wandeling over een deel van de Pingjumer Gouden Halsband vanuit Theater Waddewyn, Molenlaan 32, Pingjum.* 20.00 uur: optreden in Theater Waddewyn. Entree € 7,50 Zaterdag 21 mei 9.45 - 12.00 uur: Boswandeling in het Lycklamabos, Gaasterland, onder leiding van IVN natuur- en vogelgids Ronald Schouten. Verzamelen en vertrek vanaf Mar en Klif Bezoekerscentrum, Oudemirdum.* 13.00 -14.30 uur: optreden in Mar en Klif bezoekerscentrum. Zondag 22 mei 15.00 uur: optreden in It Hûs Fan de Dichter, Terpen 27 in Hantum. Entree € 7,00 * Opgave voor wandelingen en overige informatie: 06 - 42108164 of letjadegoede3003@gmail.com.