Belangstelling Sylroede 2 in Blauwhuis

Sneek - Er is in Blauwhuis voldoende belangstelling voor woningen om het plan is Sylroede II fase 2 te ontwikkelen.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de plannen, die reeds planologisch zijn in bestemd, voor de ontwikkeling van de 2de fase besproken met het dorpsbelang. Via het dorpsbelang hebben zich inmiddels twaalf  kandidaten gemeld voor een vrije kavel. Daarnaast hebben enkele plaatselijke bouwbedrijven/ontwikkelaars zich gemeld voor de projectmatige grond. Het raadsvoorstel komt 26 mei in de commissie bestuur en financiën.