Wisselend weer deerde shantykoren niet

Bolsward -   Het deerde de shantykoren zaterdagmiddag niet: zon, regen en harde wind. De wisselende weersomstandigheden deden dan ook geen afbreuk aan het enthousiasme van de zes shantykoren. 

Het Bolswarder shantykoor 'Skomjend Wiid' had vijf koren uitgenodigd om op Pinksterzaterdag naar Bolsward te komen voor het jaarlijkse - bijna al niet meer weg te denken - shantyfestival. Op drie verschillende podia in Bolsward (Marktplein, stadhuis en Broereplein) traden de koren afwisselend op. Van half twee tot zes uur galmden de zeemansliederen door het centrum van de Hanzestad Bolsward. Na een opening in de Broerekerk verdeelden de koren zich over de drie podia en konden de toeschouwers luisteren naar liederen over de zee, de liefde, de thuiskomst en alles wat zeelieden en vissers op het water meemaken. 'Storm en Averij' uit Muggenbeet, met leden die afstammen van zeeschuimers, verscheen in   authentieke piratendracht. Dit koor dat dit jaar een kwarteeuw bestaat koos voor een optreden in de Broerekerk, in plaats van op het podium voor de Broerekerk. ,,Wij hebben nog nooit in zo'n mooie entourage gespeeld en gezongen'', vertelde piratenkoorlid Jules van Brussel. Ook het Viswijvenkoor 'Mokkels en Kokkels' uit Harderwijk was gekleed in authentieke kleding. Dit uit vrouwen bestaande koor bezong de handel en wandel op de kade, maar deinsde er ook niet voor terug om over de liefde en de mannen zingend een doekje open te doen. Heel anders was het repertoire van Kaap Hoorn uit - hoe kan het ook anders - Hoorn. Dit koor bezong het vele werk aan boord en in de haven uit de tijd dat de (handels)zeilvaart vanuit Hoorn nog volop floreerde. De Odd Fellows Loge in Heerenveen stond in 1995 aan de basis van het shantykoor Odd Swallows. Met meezingers en liederen met een 'lach en een traan' wist het koor uit Heerenveen het talrijke publiek te boeien. Datzelfde gold voor 't Joppekoor uit Warmond. Deze plaats is bekend van het keerpunt van de Strontrace en het is dan ook logisch dat hun liederen gingen over het wel en wee van de vissers en zeelienden op meren, rivieren en de zee. Terwijl de vrouwen eenzaam op de wal achterbleven zongen de zeelieden zich door de woeste en woelige baren. Natuurlijk ontbrak het eigen Bolswarder 'Skomjend Wiid' niet. Dit gemengde shantykoor speelde een ,thuiswedstrijd' en trad evenals de andere koren ook driemaal op. Onder leiding van 'Skomjend Wiid' vond aan het eind van de middag een gezamenlijke afsluiting plaats, waarbij alle koren bekende meezingers als onder andere 'West, zuid, west; Het kleine café aan de haven en de Klok van Arnemuiden massaal werden meegezongen.