Opening 'Gysbert-jaar' op 21 mei

BOLSWARD -  Het ‘Betinkingsjier Gysbert Japicx’ wordt op 21 mei geopend in de Martinikerk in Bolsward. Het 350e herdenkingsjaar wordt omlijst met een aantal activiteiten gedurende het jaar.

Die activiteiten beginnen komende zaterdag. Willemina Vroegindeweij, voorzitter van de Gysbert Japicx Stifting, opent om 15.00 uur het Gysbertjaar. Zij doet dit samen met Bert Looper, de directeur van Tresoar, met wie de stichting samenwerkt. Hoofdspreker zaterdagmiddag is schrijver Abdelkader Benali. Verder komen gedeputeerde Sietske Poepjes en de Friese immigrant Henry Baron aan het woord. Laatstgenoemde woont al zeventig jaar in de Verenigde Staten, maar houdt zijn ‘memmetaal’ nog altijd leven. Hij gaf zelfs Friese les in Amerika. De middag wordt afgewisseld met muziek, onder leiding van Hindrik van der Meer. Speciaal voor de gelegenheid is een ad hoc-koor samengesteld met zo’n zestig tot zeventig deelnemers. Zij zingen een aantal liederen van en over Gysbert. Het is voor leden van de Gysbert Japicx Stifting belangrijk dat het erfgoed van de oud-Bolswarder niet verloren gaat. Gysbert Japicx was één van de belangrijkste grondleggers van de geschreven Friese taal en hij diende als inspiratiebron voor velen. De stichting probeert zijn gedachtegoed over te brengen, ook op de jeugd. Daarom organiseren zij later dit jaar, in september en oktober, een musical die toegankelijk is voor alle basisscholen uit Friesland. Via een speciaal, erkend lespakket kunnen scholen studiemateriaal over het leven van Gysbert opnemen in hun lesprogramma. Dit pakket bestaat uit onder andere een cd, dvd en een schrijf- en dichthulp. Het einddoel van dit programma is het schrijven van een Fries gedicht. Dat gedicht kan meedingen naar de Lytse Gysbert Japicxpriis, die één keer in de twee jaar wordt uitgereikt aan een basisschoolleerling van groep 7 of 8 met het mooiste Friese gedicht. In oktober en november wordt een documentaire over het leven van Gysbert Japicx uitgezonden op Omrop Fryslân. Meer informatie over het Gysbertjaar en de stichting is te vinden op www.gysbertjapicx.nl Yme Gietema.