Herstel strand Kornwerderzand

Kornwerderzand - Het strandje bij Kornwerderzand is door zandafslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers. Gemeente Súdwest-Fryslân, partner in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, wil daarom het strandje opknappen. Het zand wat hiervoor nodig is, komt uit de vaargeul bij Makkum. De vaargeul bij Makkum wordt uitgediept, zodat de scheepvaart hier weer veilig gebruik van kan maken. Gemeente Súdwest-Fryslân is vorige week begonnen met het uitdiepen van de vaargeul.

Door de twee projecten aan elkaar te koppelen kan werk met werk gemaakt worden. Op 10 mei is Arcadis met behulp van lokale onderaannemers begonnen met de werkzaamheden. Tot eind mei brengen zij dagelijks duizend kuub zand op schepen naar Kornwerderzand. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot half juni. Het opwaarderen van het strand maakt deel uit van de recreatieve ontwikkelingen bij Kornwerderzand.